Aivomusiikkilaboratorio

in English
Marko Ahokangas tekee äänellä kaikkea mikä on fysiikan lakien mukaan mahdollista. Hän on kiinnostunut ihmisen subjektiivisista kokemuksista sekä mahdollisuudesta tuottaa ja hallita tätä kokemusta. Pyrkimyksenä on riisua ajatusten tuottamat mielikuvat omien kokeilujen ja havaintojen kautta. Tarkoituksena on kokea asiat puhtaana ilman fyysisen maailmamme ennalta määriteltyjä sääntöjä.
Marko Ahokangas
© Oliver Ahokangas 1v 10kk
Marko Alastalo on esitystaiteilija ja musiikkiteoreetikko, joka on kiinnostunut aivomusiikin avaamista interaktiomahdollisuuksista. Hänen tavoitteenaan on tuoda taiteen mystifioidut ulottuvuudet takaisin aistihavaintojen piiriin ja antaa vastuu esitysten rakentamisesta takaisin yleisölle.
Otto Eskelinen on multi-instrumentalisti ja musiikillinen kokeilija. Hänen työskentelynsä perustuu erittäin voimakkaasti intuitioon. Musiikissaan hän pyrkii yhdistelemään perinteisiä, jopa romanttisia aineksia uusiin ja epäortodoksisiin. Aivomusiikin kanssa tätä ohjenuoraa voi seurata ja tutkia hyvin orgaanisella tavalla.
Otto Eskelinen
Erkki Joutseno on muusikko ja performanstaiteilija, joka heittäytyy mukaan uuden löytämiseen innokkaasti ja ennakkoluulottomasti. Aivomusiikki antaa hänelle mahdollisuuden välittömään kommunikaatioon ilman kahlitsevaa ennakointia. Omistautuminen ja meditaatio ovat hänelle tärkeitä teemoja.
Erkki Joutseno
Valosuunnittelun lisäksi myös mm. kognitiotieteestä kiinnostunut Jenni Kääriäinen haluaa luoda esitystilanteeseen assosiatiivisen olosuhteen. Tunnistettavuus, valo- ja tilasuunnittelun funktionaalisuus sekä materiaalien ja sisällön välinen suhde ovat keskeisiä lähtökohtia hänen visuaalisessa ajattelussaan.
Maija Mustonen on tanssi- ja esitystaiteilija, joka viimeistelee maisterin tutkintoaan Kuvataideakatemian paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen linjalla. Hän perehtyy taiteessaan teemoihin kohtaamisen, intimiteetin, kosketuksen ja rituaalisuuden ympärillä. Maija ansaitsee taiteilun ohella leipäänsä myös hierojan työllä.
Maija Mustonen
Lauri Nurminen on psykologi ja neurotieteilijä, joka on kiinnostunut subjektiivisesta kokemuksesta ja sen rajoista. Vapaa-ajallaan lauri kuvittelee olevansa rokkistara tai muu varteenotettava artisti. Lauri ammentaa aivomusiikkiprojektista taiteen suomaa vapautta tinkimättä kuitenkaan kokeellisen luonnontieteen semi-eksaktiuden suloista.
Lauri Nurminen
Miika Pihlaja on tanssiva matemaatikko, joka työskentelee koneoppimisen ja matemaattisen tilastotieteen parissa. Häntä varjostaa likainen menneisyys neurotieteen, erityisesti aivokuvantamisen ja laskennallisen mallintamisen kentiltä. Miika on myös menestynyt webbikehittäjä ja keskinkertainen hakkeri, joka kirjoittaa runoja LaTeXilla. Hän pelkää Pythonia eikä puhu C++:aa.
Timo Säämänen on psykologian opiskelija ja vapaa-ajan hullu tiedemies, joka on kiinnostunut bioinformaation käytöstä taiteen ja viihteen apuna. Timoa innostaa ajatus siitä, mitä voimme tulevaisuudessa oppia vastavuoroisen musiikin ja performanssin avulla. Nauropsykologinen kuntoutusväline? Kokonaan uusi tapa ihmisen ja koneen väliseen kommunikointiin? Timo on täällä vastaamassa näihin kysymyksiin. Timo ei kuitenkaan ole kiinnostunut taiteesta an sich.
Timo Säämänen