Aivomusiikkilaboratorio

in English

Suurimmalla osalla eläinkunnan olennoista on aivot ja myös ihmiselle aivot on elintärkeä elin. Aivot kontrolloivat useimpia toimitojamme ja ihmisyys sellaisena kun sen käsitämme ei olisi mahdollista ilman aivoja. Esimerkiksi, kun henkilö kävelee kadulla viheltäen lempikappalettaan, toiminnan taustalla on useita samanaikaisia aivoprosesseja.Aivot kontrolloivat jäsenten liikkeitä, havaitsemista, viheltämistä. Näiden ehkä ilmeisten esimerkkien lisäksi, aivot kontrolloivat myös mm. hormonien eritystä, unta, pitkän ajan tavoitteita ja jopa rakkaus ja tunne-elämää.

Aivojen rakenne on erittäin monimutkainen ja aikusen ihmisen aivot painavat noin 1.4 kiloa. Vaikka erilliset aivoalueet kontrolloivatkin eri toimintoja, kaikki aivojen osat rakentuvat samoista palasista. Hermosolut muodostavat aivojen informaation prosessointiyksiköt ja normaaleissa aivoissa on noin 100 miljardia hermosolua. On syytä kuitenkin muistaa, että jokainen yksittäinen hermosolu on tyhmä ja ei sellaisenaan kykenen älykkääseen toimintaan kuten oluesta nauttimiseen tai muusikillisen mestariteoksen säveltämiseen. Kuitenkin, kun useat hermosolut kommunikoivat keskenään hermoverkossa, mielenkiintoisia asioita, kuten ajatuksia, saattaa herätä.

Hermosolujen välinen kommunikointi tapahtuu stereotyyppisten sähköisten tapahtumien, hermoimpulssien avulla. Kun hermosolu vastaanottaa riittävän määrän hermoimpullseja, se lähettää hermoimpulssin. Näiden impulssien tuottaminen liittyy välittäjäaineiksi kutsuttuihin kemiallisiin aineisiin sekä hermosolun sisä- ja ulkopuolella olevien atomien sähköisiin ominaisuuksiin.

Yksittäiset hermoimpulssit ovat jännitteeltään liian heikkoja (~50 mV) jotta niitä voitaisiin havaita kallon ulkopuolella. Kuitenkin, suuren hermosolujoukon yhtäaikaisesti lähettämät hermoimpulssit tuottavat heikkoja ja myös pään ulkopuolella havaittavia jännitemuutoksia. Nämä jännitemuutokset muostavat perustan ns. aivoaalloille joiden mittaaminen on mahdollista elektroenkefalografiaksi (EEG) kutsutulla tekniikalla.

Palauta mieleesi että eri aivoalueet vastaavat eri toiminnoista. Esimerksi henkilön katsellessa tanssijaa lavalla, tai aistiessa höyhenen kutittelua, aivoissa aktivoituu erilainen joukko hermosoluja. Näin ollen myös EEG:llä mitattava aivoaaltojen kuvio on erilainen näiden tilanteiden välillä ja tätä informaatiota voidaan käyttää tutkimustarkoituksessa tai kuten ryhmämme tekee, musiikillisten maisemien kontrolloimiseen.